Art school
樗斋画谭自序
发布日期:2019-03-02 14:25:41
来源:陈玉圃官网-由深圳岱岳文化产业有限公司提供支持
浏览量:1610
分享到:

世间万物皆有其理,有其理必有其事。故经云理事不二!世有绘画其事,亦必有绘画其理,循其理而附衍之曰论。故有所谓画事之理论者也。

查诸古今,擅画论者亦多矣,皆唐突笔墨,指斥古今,或倡“六法”,或设“四品”,至若一点一拂,一木一石,莫不条分缕析,指陈明白。中国画坛上下数千年,画事、画理如鸟之双翼,遂能博浪凌云,逍遥宇内,恢弘其道矣!士人得之几案之间,研丹施墨,或写古今圣贤,“吾日三省我身”;或状螓首蛾眉,“巧笑倩兮,美目盼兮”,以示天下之正色;或传花鸟之神,洒然春风腕下,鹤鸣于九皋,作丁令威千古之叹 ;或幻化万重云山,咫尺千里,拟费长房缩地之功。舍却皂囊白简,乃至山林游癖,泉石膏肓。逍遥尺槠之间,神驰广莫之野,何其乐哉!

呜呼!以此观之,绘画理论之功,亦莫大焉!

余少时从师学画,及执教鞭,从事中国绘画教学及创作数十年矣!因绘画创作故,不得不思其理;因绘画教学故,又不得不思其理而附衍以论之。然余实不喜理论亦不擅理论者也。岁月飘忽,朱颜不再,曾几何时,鸡皮鹤发,年近古稀,查诸案笥,亦有所谓论画之文若干篇,今议结集,因余不善为论,故不敢曰画论,而曰画谭。随便谈谈而已。亦见智见仁之意也。

是为之记。

陈玉圃于三亚寓所

 2013.11.12